En emotionell koppling är alltid starkare än en rationell
Genom att skapa lojala kunder, till skillnad från att bara sträva efter nöjda kunder, skapar man kunder med ett känslomässigt band till företagets produkter, tjänster och varumärken. En lojal kund bryr sig inte om ifall den får betala lite mer, och den har även tålamod vid eventuella reklamationer eller sena leveranser. En lojal kund kommer dessutom med största sannolikhet rekommendera era produkter och tjänster till andra i sin omgivning. En lojal kund agerar inte bara enligt ovan, den verkar även som en god ambassadör för ert företag.

Våga gå utanför kärnverksamheten
Tänk utanför kärnverksamheten för att nå nya kunder och skapa lojalitet. Öka det upplevda värdet av medlemskapet genom att erbjuda kunden förmåner utanför verksamhetens grunderbjudanden. På så sätt visar ni som företag omtanke och engagemang i era kunder, vilket i slutändan gör att det är ointressant för kunden att byta leverantör. Och vi har skapat en lojal kund.