Vi förvandlar nöjda kunder till lojala varumärkesambassadörer

Vi hjälper dig att vårda dina kunder, öka lönsamheten och stärka ditt värde med unika kunderbjudanden paketerade i lojalitetsprogram som adderar det lilla extra till kundklubben och gör den stora skillnaden för dina kundrelationer.

Vi kan bygga vår digitala förmånsplattform direkt in i en befintlig kundklubb. Finns inget sådant system redan på plats skapar vi en plattform med ett skräddarsytt lojalitetsprogram från grunden, helt anpassat efter din verksamhets syfte och dina kunders behov. Oavsett ditt utgångsläge är målet att stärka relationen till dina kunder och göra dem mer köpstarka och lojala!

Vi har ett batteri av samarbetspartners som kan erbjuda unika erbjudanden och upplevelser kopplade till dina kunders livsstil, utan att på något vis konkurrera med dina egna produkter eller tjänster.

Vi vårdar kundrelationen. Du fortsätter stärka ditt varumärke

Du gör det du är bäst på. Vi gör resten. Vi erbjuder en sömlös helhetslösning där vi ansvarar för hela processen från design, utveckling och drift av en digital förmånsplattform. Vi väljer ut, kontrakterar och aktiverar samarbetspartners med utvalda erbjudanden, tillhandahåller all kundsupport och står för allt kontinuerligt underhåll.

Vi tror inte på provisionsbaserade affärsmodeller utan anser att alla gynnas i längden av att hela förtjänsten går vidare till slutkunden. Vi agerar istället som konsult i uppdraget där våra tjänster erhålles utifrån ett månatligt arvode med ett abonnemangsbyggt avtal.