Jula önskade att stärka lojaliteten hos medlemmarna i JulaClub. Vi har byggt ett lojalitetsprogram baserat på en helhetslösning där vi ansvarar för allt från utveckling och drift av plattform till kundtjänst och kontakt med leverantörer.

Vidare till lojalitetssidan

I samarbete med Borås Elhandel designade och utvecklade vi en unik förmånsplattform där deras kunder får ta del av allt från lokala till rikstäckande erbjudanden och upplevelser. Allt för att stärka lojaliteten hos kunderna.

Vidare till förmånssidan