Behovsanalys för att välja inriktning

Design efter önskemål och brand guidelines

Avstämningsmöte design och funktioner

Strategi och marknadsplan erbjudanden och kampanjer

Färdig produkt lanseras, avstämning sker kontinuerligt